Przebudowa modernistycznego, zabytkowego zespołu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – Budynki A,B,C,H – 2017