Projekt rekonstrukcji budynku w skansenie archeologicznym na Sopockim Grodzisku – 2018