Projekt Lokalizacja Rok
Przebudowa zabytkowej Willi Kirsch Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 44 2020
Koncepcja zabudowy 3 kamienic na Głównym Mieście

Gdańsk, ul. Warzywnicza 2019
Inwentaryzacja konserwatorska wraz ze skaningiem 3D zabytkowego budynku

ul. Podmłyńska 11 2019-2020
Inwentaryzacja konserwatorska wraz ze skaningiem 3D zabytkowego budynku

ul. Podmłyńska 10 2019-2020
Inwentaryzacja konserwatorska wraz ze skaningiem 3D zabytkowego budynku kościoła św. Katarzyny

Gdańsk, ul. Profesorska 3 2019-2020
Budowa Domu jednorodzinnego

Straszyn, gm. Pruszcz Gdański 2020
Koncepcja nadbudowy budynku B Uniwersytetu Morskiego

Gdynia 2019
Koncepcja budowy zespołu gastronomicznego Dawnej Gorzelni oraz Lodowni

Puck, ul. Wejherowska 2019
Budowa domu jednorodzinnego

Jeleńska Huta, gm. Szemud 2019
Przebudowa zabytkowego zespołu Dawnego Sierocińca

Gdańsk, ul. Sieroca 6 i 8

2019-2020
Projekt zamienny przebudowy zabytkowego Dworu V, Anielskiego

Gdańsk, ul. Polanki 117 2019
Projekt domu jednorodzinnego w Dolinie Radości

Gdańsk, Oliwa 2018
Projekt rekonstrukcji budynku w skansenie archeologicznym

Sopot, Grodzisko 2018
Wystawa czasowa w oddziale Muzeum Narodowego pn. ”Lux in Oriente – 1000 lat kontaktów Polski z Państwem Papieskim”

2017
Przebudowa zabytkowego kościoła wraz z plebanią pw. NMPW Gwiazdy Morza

Sopot 2019
Projekt przebudowy zabytkowej kamienicy w Tczewie (Przedmieście Berlińskie)

ul. Sobieskiego 3

Osiedle „Dolina Czapli”

Czaple, gm. Żukowo

2020
Projekt przebudowy Długiego Targu i ul. Długiej w Gdańsku (konsorcjum Gzowski Architekci oraz Restudio)

ul. Długa 2018-2019
Projekt przebudowy Placu Wałowego w Gdańsku – (konsorcjum Gzowski Architekci oraz Restudio)

2019
Projekt budowlany – zamienny zabytkowego spichlerza Żuków, ul. 3 Maja 9. 2018
Osiedle Szafranowe Wzgórze Gdańsk, ul. Szafranowa 2017-2018
Projekt budowlano – wykonawczy remontu i konserwacji zabytkowego mostu nad rzeką Borują w Bytowie wraz z parkiem miejskim z tarasami widokowymi Bytów 2017
Dokumentacja skaningu 3D reliktów odnalezionych podczas wykopalisk archeologicznych dawnej zabudowy Gdynia, ul. Węglowa 22 2017
Projekt budowlano – wykonawczy zabezpieczenia zamku krzyżackiego w Pucku wraz z parkiem miejskim oraz budową budynku usługowego. Puck 2017
Projekt budynku mieszkalnego w Gdańsku Oliwie w Dolinie Radości, ul. Kwietna. Gdańk Oliwa, ul. Kwietna 2017
Dokumentacja skaningu 3D reliktów odnalezionych podczas wykopalisk archeologicznych dawnej zabudowy na ul. Wolskiej w Warszawie. Warszawa, ul. Wolska 2017
Projekt budowlany wzmocnienia i konserwacji gotyckiego kościoła św. Mikołaja w Łebie Łeba 2017
Projekt budowlany i wykonawczy konserwacji i remontu zabytkowej kamienicy Sopot, ul. Chopina 17 2017
Projekt budowlany i wykonawczy konserwacji budynku B – zabytkowego, modernistycznego Zespołu Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia 2017
Projekt zamienny dla zabytkowej kamienicy mieszczańskiej w Gdańsku przy ul. Rycerskiej 10 w zakresie zmiany funkcjonowania z biurowej na hotelarską. Gdańsk, ul. Rycerska 10 2017
Projekt przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego w Gdańsku, ul. Bitwy Oliwskiej 6 wpisanego do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Gdańsk, ul. Bitwy Oliwskiej 6 2017
Kwerenda Historyczna Dawnej Rzeźni Miejskiej w Gdańsku przy ul. Angielska Grobla 19 wraz z inwentaryzacjami oraz orzeczeniami technicznymi istniejących obiektów. Gdańsk, ul. Angielska Grobla 19 2017
Projekt budowlano – wykonawczy grupy 4 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w Gdańsku przy ul. Szafranowej Gdańsk, ul. Szafranowa 2017
Projekt wystawy stałej przedmiotów cynowych w pomieszczeniu „skarbczyka” w Muzeum Narodowym w Gdańsku, ul. Toruńska 1. Gdańsk, ul. Toruńska 1 2016
Projekt przebudowy kościoła pw. Św. Ignacego Loyoli wraz z wymianą systemu ogrzewania na „dolne źródło ciepła” w Gdańsku, ul. Brzegi 48 Gdańsk, ul. Brzegi 48 2016
Dokumentacja inwentaryzacyjno – konserwatorska na podstawie skaningu 3D reliktów odnalezionych podczas wykopalisk archeologicznych dawnej zabudowy na ul. Wiejskiej w Warszawie. Warszawa, ul. Wiejska 2016
Koncepcja przebudowy budynków dawnej fabryki Samochodów / kaletniczej Batycki w Gdańsku ul. Kamienna Grobla 28/29 na budynek mieszkalny, wielorodzinny. Gdańsk, ul. Kamienna Grobla 28/29 2016
Skaning 3D Kaplicy Pokutnic w kościele Św. Brygidy w Gdańsku wraz z opracowaniem kompleksowej „chmury” punktów Gdańsk 2016
Projekt budowlany i wykonawczy budynku plenerowego na terenie Zabytkowego Grodziskaw Sopocie Sopot 2016
Projekt konserwacji reliktów wartowni na zamku krzyżackim w Człuchowie wraz z sporządzeniem Programu Prac Konserwatorskich. Człuchów 2016
Projekt z wykonawstwem wystawy w oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku oddział Zielona Brama pod nazwą „Lux in Orient – lux ex Oriente – 1050 lat kontaktu Polski ze Stolicą
Apostolską”
Gdańsk 2016
Dokumentacja inwentaryzacyjno – konserwatorska na podstawie skaningu 3D reliktów odnalezionych podczas wykopalisk archeologicznych dawnej zabudowy na ul. Elektryczna 2A w Warszawie Warszawa, ul. Elektryczna 2A 2016
Projekt budowlany rekonstrukcji „Groty Muszlowej” w Pałacu w Rogalinie, woj. Wielkopolskie Rogalin, woj. Wielkopolskie 2016
Projekt budowlany konserwacji oraz wymiany zabytkowej stolarki w kamienicy zlokalizowanej w Gdańsku – Biskupia Górka, ul. Biskupia 17. Gdańsk, ul. Biskupia 17 2016
Projekt koncepcyjno – technologiczny przebudowy zabytkowej kamienicy na rynku w Pucku Plac Wolności 29. Puck, Plac Wolności 29 2016
Dokumentacja inwentaryzacyjno – konserwatorska a podstawie skaningu 3D reliktów odnalezionych podczas wykopalisk archeologicznych dawnej zabudowy mieszczańskiej na ul. Łąkowej w Gdańsku – teren dawnych historycznych obwarowań miasta Gdańska Gdańsku, ul. Łąkowa 2016
Gdańsk, Stare Szkoty, Siedziba Arcybiskupa gdańskiego, ul. Brzegi 48 – Przebudowa z remontem i konserwacją zabytkowej zakrystii na siedzibę emerytalną Arcybiskupa Gdańsk, ul. Brzegi 48 2016
Inwentaryzacja konserwatorska na podstawie skaningu laserowego 3D zabytkowej posadzki z wapienia olandzkiego oraz płyt nagrobnych w Bazylice Mariackiej w Gdańsku Gdańsk, Bazylika Mariacka 2016
Inwentaryzacja konserwatorska na podstawie skaningu laserowego 3D zabytkowej plebanii Bazyliki Mariackiej w Gdańsku wraz z podziemiami Kaplicy Królewskiej. Gdańsk, Bazylika Mariacka 2016
Dokumentacja inwentaryzacyjno – konserwatorska reliktów odnalezionych podczas wykopalisk archeologicznych na podstawie skaningu 3D dawnej zabudowy mieszczańskiej na ul. Długie Ogrody w Gdańsku – teren dawnych historycznych obwarowań miasta Gdańska. Gdańsk, ul. Długie Ogrody 2016
Projekt zabezpieczenia i konserwacji zabytkowego XVI wiecznego pieca do wypalania ceramiki odnalezionego podczas wykopalisk archeologicznych w Pucku Plac Wolności 29. Puck, Plac Wolności 29 2016
Pałac w Rogalinie Rogalin, ul. Arciszewskiego 2 2016
Kamienica na Biskupiej Górce w Gdańsku Gdańsk, ul. Biskupia 17
2016
Centrum Kultury w Żukowie Żukowo, ul. 3 Maja 9
2015-2018
Wielki Młyn w Gdańsku – Inwentaryzacja konserwatorska średniowiecznego młyna gdańskiego na podstawie skaningu laserowego 3D Gdańsk, Wielki Młyn 2015
Koncepcja architektoniczna remontu i konserwacji muru kościelnego Fary w Pucku w celu sporządzenia Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji Puck 2015
Koncepcja Centrum Kultury w zabytkowym budynku dawnego spichlerza w sąsiedztwie założenia klasztoru Norbertanek. Inwentaryzacja konserwatorska na podstawie skaningu 3D. Gmina Żukowo 2015
Scenariusz wystawy historycznej, stałej w Muzeum II Wojny Światowej Gdańsk, Muzeum II Wojny Światowej 2015
Projekt budowlano – wykonawczy konserwacji zabytkowego, modernistycznego budynku Akademii Morskiej. Inwentaryzacja na podstawie skaningu laserowego 3D. Gdynia, Akademia Morska, ul. Morska 81-87 – budynek A 2015
Projekt budowlano – wykonawczy konserwacji zabytkowego, modernistycznego budynku Akademii Morskiej. Inwentaryzacja na podstawie skaningu laserowego 3D.. Gdynia, Akademia Morska, ul. Morska 81-87 – budynek B 2015
Projekt budowlano – wykonawczy budowy budynku usługowego w sąsiedztwie zabytkowego zespołu dworskiego w Kiełpinie Górnym Gdańsk, Kiełpino Górne 2015
Projekt budowlano – wykonawczy konserwacji zabytkowego budynku Akademii Morskiej. Inwentaryzacja na podstawie skaningu laserowego 3D. Gdynia, Akademia Morska, ul. Morska 81-87 – budynek C 2015
Projekt budowlano – wykonawczy konserwacji zabytkowego, modernistycznego budynku Akademii Morskiej. Inwentaryzacja na podstawie skaningu laserowego 3D. Gdynia, Akademia Morska, ul. Morska 81-87 – budynek H 2015
Projekt budowlano – wykonawczy boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy zabytkowym budynku III LO w Sopocie Sopot, Aleja Niepodległości, Liceum nr III 2015
Inwentaryzacja konserwatorska ruin średniowiecznej baszty na podstawie skaningu laserowego 3D wraz z badaniami architektonicznymi Słupsk, Średniowieczna Baszta, ul. Francesco Nullo 2015
Program – funkcjonalno użytkowy restauracji ruin Zamku Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem terenu Puck, ul. Zamkowa 2015
Program – funkcjonalno użytkowy przebudowy portowego placu miejskiego wraz z konserwacją muru obwodowego Fary w Pucku. Puck, Plac Kaprów 2015
Gdańsk, Stare Szkoty, Siedziba Arcybiskupa gdańskiego, ul. Brzegi 48 – Inwentaryzacja konserwatorska zabytkowego budynku na podstawie skaningu laserowego 3D wraz z wykonaniem badań architektonicznych Gdańsk, ul. Brzegi 48 2015
Program – funkcjonalno użytkowy wykonania świadka średniowiecznego ratusza miejskiego wraz z wykonaniem projektu makiety miasta z 1810 r. Puck, Plac zamkowy 2015
Program – funkcjonalno użytkowy wymiany nawierzchni w zabytkowym centrum Miasta Pucka Puck 2015
Przedszkole w Oliwie Gdańsk, ul. Opacka 12a
2014
Projekt koncepcyjny rewitalizacji zespołu dworskiego wraz przebudową budynku dawnej gorzelni. – Inwentaryzacja konserwatorska budynków na podstawie skaningu laserowego 3D Sycewice, gm. Kobylnica 2014
Inwentaryzacja konserwatorska budynku na podstawie skaningu laserowego 3D Gdańsk, Centrum Hewelianum, ul. Gradowa 11 2014
Projekt budowlano – wykonawczy konserwacji budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu. – Inwentaryzacja konserwatorska budynku na podstawie skaningu laserowego 3D Gdańsk, Park Oliwski, ul. Opacka 12a 2014
Dokumentacja techniczna 14 zabytkowych łodzi ludowych na podstawie skaningu laserowego 3D. Hel, Centralne Muzeum Morskie 2014
Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy zabytkowego spichlerza wraz z zagospodarowaniem terenu Gdańsk, Zamczysko, Spichlerz, ul. Grodzka 18 2014
Inwentaryzacja konserwatorska zabytkowego mostu nad rzeką Borrują na podstawie skaningu laserowego 3D wraz z oceną degradacji konstrukcji oraz z programem prac konserwatorskich oraz z projektem konserwacji żeliwnej balustrady Bytów, ul. Stary Dworzec 2014
Stara Pomarańczarnia – skaning laserowy 3D pomieszczeń Warszawa, Pałac w Wilanowie 2014
Kościół Św. Katarzyny Gdańsk, ul. Profesorska 3 2013
Chopina Sopot Sopot, ul. Fryderyka Chopina 33-35 2013-2014
Projekt budowlano–wykonawczy adaptacja wieży zabytkowego kościoła Św. Katarzyny na cele turystyczne – Muzeum Zegarów Wieżowych. Gdańsk, Stare Miasto, ul. Profesorska 3, Kościół św. Katarzyny 2013
Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy zabytkowego budynku mieszkalnego. Sopot, ul. Chopina 33-34 2013
Inwentaryzacja konserwatorska 4 zabytkowych budynków na podstawie skaningu laserowego 3D wraz z oceną konstrukcji Gdańsk, Zabytkowy Zespół Szpitala Bożego Ciała, ul. 3 Maja 2013
Projekt budowlano-wykonawczy budowy stacji kontroli pojazdów Kamień Pomorski, ul. Szczecińska 42 2013
Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji zabytkowej kamienicy mieszczańskiej na cele biurowe wraz ze skaningiem laserowym 3D. Gdańsk, ul. Rycerska 10 2013
Projekt aranżacji zabytkowych wnętrz budynku Sieni Gdańskiej na potrzeby muzealne – „Pokój Panienki z Okienka” Gdańsk, ul. Długi Targ 43-44 2013
Inwentaryzacja konserwatorska zabytkowego budynku na podstawie skaningu laserowego 3D wraz z oceną konstrukcji Gdańsk, ul. Szeroka 121/122 2013
Projekt koncepcyjny kliniki odnowy biologicznej Tczew, ul. Wybickiego 13B 2013
Skaning laserowy 3D wraz z analizą wychyleń zabytkowego budynku wozowni na gdańskim Grodzisku. Gdańsk, ul. Gradowa 11 2013
Inwentaryzacja konserwatorska elewacji na podstawie skaningu laserowego 3D Gdańsk, Stare Przedmieście, ul. Lastadia 41 2013
Skaning laserowy 3D Sali Salomona wraz z wykonaniem ortofotografii Warszawa, Pałac w Wilanowie 2013
Skaning laserowy obiektów z wykopalisk archeologicznych na terenie dawnej Wiadrowni w Gdańsku wraz z badaniami archeologicznymi w konsorcjum z archeologiem Andrzejem Gołembnikiem, Bogdanem Bobowskim. Gdańsk, Muzeum II Wojny Światowej 2013
Badania archeologiczne na rynku w Lęborku Lębork, Rynek 2013
Projekt budowlano – wykonawczy strefy wjazdowej do elektrowni gazowo – parowej we Włocławku Włocławek 2013
Projekt budowlano – wykonawczy budynku w zabytkowej strefie urbanistycznej miasta Pelplin, ul. Mickiewicza 14a 2013
Projekt aranżacji zabytkowego wnętrza „Pokoju Kucharki” Gdańsk, Główne Miasto, Dom Uphagena, ul. Długa 12 2013
Koncepcja przebudowy zabytkowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w zabytkowym zespole urbanistycznym. Gdańsk, ul. Na Wzgórzu 27 2012
Badania historyczno przestrzenne, badani architektoniczne. Gdańsk, Muzeum II Wojny Światowej 2012
Przebudowa zabytkowej, dawnej szkoły dla kobiet na siedzibę Arcybiskupa Gdańskiego w zespole kościoła Św. Ignacego Gdańsk, Stare Szkoty, ul. Brzegi 50a 2012
Projekt budowlano – wykonawczy adaptacji budynku na funkcję gabinetów lekarskich Gdańsk, Wrzeszcz, ul. Waryńskiego 43 2012
Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku koszarów Fortu Carre Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, ul. Stara Twierdza 1 2012
Projekt koncepcyjny kładki pieszej przez rzekę Motławę Gdańsk, Zamczysko 2012
Projekt gabinetu reprezentacyjnego Prezydenta Miasta Gdańska z rekonstrukcją zabytkowych wnętrz. Gdańsk, Główne Miasto, ul. Długi Targ 38/40 2012
Badania architektoniczne wraz z inwentaryzacją konserwatorską oraz skaningiem 3D wieży kościoła Św. Jana w Gdańsku. Gdańsk, Kościół Św. Jana 2012
Projekt budowlano – wykonawczy, zamienny rewaloryzacji oraz rozbudowy zabytkowego zespołu Hipodromu w Sopocie Sopot, ul. Polna 1, Hipodrom Sopot 2011
Projekt budowlano – wykonawczy konserwacji piwnic dawnego zabytkowego spichlerza na Gdańskim Zamczysku. Gdańsk, ul. Rycerska 9 2011
Projekt przebudowy zamku w Olsztynku na szkołę gastronomiczną. Olsztynek, Zamek, ul. Zamkowa 6 2011
Projekt wyposażenia pawilonu muzealnego zabytkowego grodziska wczesnośredniowiecznego – Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Sopot, ul. Haffnera 63 2011
Projekt fontanny w zabytkowym zespole willi Kirsch Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2011
Koncepcja budynku wielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym Gdańsk, Letnica, ul. Rybitwy 4 2011
Projekt nadbudowy zabytkowej kamienicy mieszczańskiej Gdańsk, Stare Miasto, ul. Garncarska 32 2011
Koncepcja budynku hotelowego na terenie Hipodromu w Sopocie. Sopot, ul. Polna 1 2011
Inwentaryzacja konserwatorska na podstawie skaningu laserowego 3D, badania architektoniczne Sanniki, ul. Warszawska 142, Pałac 2011
Projekt konserwacji, przebudowy oraz aranżacji zabytkowych wnętrz willi Kirsch. Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 44 2010
Koncepcja nadbudowy historycznego budynku w ścisłym centrum miasta Sopotu. Sopot, ul. Grunwaldzka 18 2010
Projekt aranżacji zabytkowych wnętrz budynku Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku Gdańsk, ul. Świętojańska 50 2010
Inwentaryzacja Konserwatorska na podstawie skaningu laserowego 3D zabytkowego Pałacu przy placu Bankowym Warszawa, Pałac Błękitny, ul. Senatorska 35/37 2010
Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy zabytkowego dworu na cele mieszkaniowe Gdańsk, ul. Polanki 117, Dwór Anielski 2010
Koncepcja przebudowy Synagogi w Gdańsku Wrzeszczu Gdańsk ul. Partyzantów 2010
Baszta Czarownic Debrzno, ul. Młyńska 7 2010-2014
Mała Zbrojownia Gdańsk, ul. Plac Wałowy 15
2009
Rekonstrukcja z adaptacją beskidzkiego domu mieszkalnego. Bierna, gm. Łodygowice, ul. Chodnikowa 2009
Przebudowa poddaszy budynku z wymianą wielkopłaszczyznowej, połaciowej stolarki okiennej. Gdańsk, Plac Wałowy, Mała Zbrojownia 2009
Badania architektoniczne, badania archeologiczne Gdańsk, ul. Długa 57, Kino Neptun 2009
Projekt rekonstrukcji świecznika (żyrandola) w salonie Domu Uphagena Gdańsk, ul. Długa 12, Dom Uphagena 2009
Trybuna sędziowska Sopot, ul. Polna 1 2008-2013
Stajnie dla koni sportowych – Hipodrom Sopot, ul. Polna 1 2008-2013
Stajnie dla koni rekreacyjnych – Hipodrom Sopot, ul. Polna 1 2008-2013
Hala Ujeżdżalni Hipodrom Sopot, ul. Polna 1 2008-2013
Hotel Admirał Gdańsk, ul. Tobiasza 9 2008
Projekt budowlano wykonawczy przebudowy z rozbudową zabytkowej willi Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 44, Willa Kirsch 2008
Inwentaryzacja konserwatorska zabytkowego pałacu Sulicice, gm. Krokowa, Pałac 2008
Projekt rewitalizacji wraz z rozbudową zabytkowego zespołu Sulicice, gm. Krokowa 2008
Koncepcja budynku hotelowego ADMIRAŁ- odbudowa kamienic na terenie zabytkowego Głównego Miasta. Gdańsk, ul. Tobiasza 2008
Projekt budowlano – wykonawczy odbudowy średniowiecznej baszty na centrum kultury i informacji miejskiej. Debrzno, Baszta Młyńska 2008
Projekt konserwacji i rekonstrukcji wiat peronowych na Dworcu w Sopocie Sopot, Peron SKM 2008
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy dawnej stodoły na funkcje biurowo – mieszkaniowe w zabytkowym zespole dworskim w Kiełpinie Górnym Gdańsk, ul. Goplańska 38 2008
Willa Kirsch Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 44 2007-2011
Projekt budowlano – wykonawczy rewaloryzacji oraz rozbudowy zabytkowego zespołu Hipodromu w Sopocie Sopot, ul. Polna 1, Hipodrom Sopot 2007
Koncepcja architektoniczna budowy ośrodka Fundacji Anny Dymnej Lubiatowo 2007
Badania archeologiczne i architektoniczne zabytkowego budynku oraz podwórza Gdańsk, Zamczysko, ul. Grodzka 17 2007
Badania archeologiczne działki pod budowę obiektu mieszkalno – usługowego Gdańsk, ul Targ Rybny 2007
Projekt budowlany konserwacji zabytkowej elewacji wschodniej budynku Akademii Morskiej Gdynia, Akademia Morska, ul. Morska 81-87 – budynek B 2007
Przystań Rybacka w Sopocie Sopot, ul. Aleja Wojska Polskiego 11 2006-2007
Projekt budowlano wykonawczy pawilonu muzealno – wystawienniczego Muzeum Archeologicznego w Gdańsku Sopot, ul. Haffnera 63, Grodzisko w Sopocie 2006
Konserwatorskie Studium Krajobrazowe budowy budynku biurowego Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 2006
Koncepcja przebudowy parteru budynku Wydziału Chemii z rozbudową na funkcję gastronomiczną Gdańsk, ul. Narutowicza, Politechnika Gdańska 2006
Inwentaryzacja konserwatorska zabytkowego budynku Starej Winiarni wraz z podziemiami Gdańsk, ul. Rycerska 11/12 2006
Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy zabytkowej, średniowiecznej baszty na cele usługowe Lębork, Średniowieczna Baszta 2006
Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy zabytkowego budynku Gdańsk, ul. Grodzka 8 2006
Badania architektoniczne reliktów murów znalezionych podczas badań archeologicznych Gdańsk, ul. Szafarnia 2006
Projekt budowlano – wykonawczy konserwacji elewacji historycznej kamienicy mieszczańskiej Gdańsk, ul. Św. Ducha 101/103 2006
Sala BHP w Stoczni Gdańsk – NSZZ Solidarność Gdańsk, ul. ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6 2005
Przebudowa terenów w okół murów obronnych w lęborku Lębork 2005-2007
Grodzisko Sopot Sopot, ul. Jana Jerzego Haffnera 63
2005-2008
Projekt budowlano wykonawczy skansenu archeologicznego pod halą targową w Gdańsku wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej obiektu. Gdańsk, ul. Pańska, Hala Targowa 2005
Projekt budowlano – wykonawczy rewaloryzacji średniowiecznych murów obronnych Lębork, Średniowieczne mury miejskie 2005
Projekt budowlano – wykonawczy zagospodarowania terenów przyległych do murów obronnych w historycznym centrum miasta Lęborka Lębork, Średniowieczne mury miejskie 2005
Projekt budowlano – wykonawczy rozbudowy budynku dawnego młyna na funkcję hotelową wraz z inwentaryzacja konserwatorską Gdańsk, ul. Grunwaldzka 520A, Młyn 2005
Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy i konserwacji zabytkowego budynku, miejsca podpisania Porozumień Sierpniowych. Gdańsk, Stocznia, Sala BHP 2005
Badania architektoniczne, archeologiczne, inwentaryzacja konserwatorska, studium historyczno – przestrzenne. Gdańsk, ul. Długi Targ 19, Hotel Jantar 2004
Projekt koncepcyjny rozbudowy, program funkcjonalno użytkowy przebudowy i rozbudowy, projekt budowlany 1 etapu przebudowy Gdańsk, ul. Toruńska 1 – Muzeum Narodowe w Gdańsku 2004
Zrealizowany projekt Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Gdańska (oznaczenia ulic, domów, drogowskazy, itp.) Gdańsk 2004
Projekt rewaloryzacji zabytkowego liniowego muru oporowego tarasu górnego – badania architektoniczne, rekonstrukcje, koncepcja rewaloryzacji Warszawa, Pałac w Wilanowie 2004
Badania archeologiczne działki pod budowę obiektu usługowego Gdańsk, ul. Tobiasza 2004
Skansen archeologiczny w Hali targowej Gdańsk, Plac Dominikański 1 2003
Pałac Opatów Gdańsk Oliwa, ul. Cystersów 18 2003
Muzeum Sopotu Sopot, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8 2003
Rekonstrukcja średniowiecznego klasztoru dominikańskiego. Gdańsk, Klasztor Dominikański 2003
Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy zabytkowego budynku na funkcję Muzeum Sopotu Sopot, ul. Poniatowskiego, Muzeum Sopotu 2003
Pałac Opatów w Parku Oliwskim – Projekt rekonstrukcji stolarki okiennej Gdańsk, ul. Cystersów 19 2003
Projekt konserwacji elewacji hotelu od strony Długiego Targu Gdańsk, ul. Długi Targ 19, Hotel Jantar 2003
Kalwaria Wejherowska – Studium rozpoznawcze dokumentacji rewaloryzacji Kalwarii Wejherowskiej Wejherowo 2003
Projekt budowlano wykonawczy wymiany stolarki okiennej w Akademiku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Gdańsk, ul. Chlebnicka, Dom Angielski 2003
Plebania kościoła pw. Bożego Ciała Gdańsk, ul. 3 Maja 19
2002
Projekt budowlano wykonawczy rewaloryzacji zabytkowej elewacji wraz z inwentaryzacją konserwatorską XVIII – wiecznej stolarki. Gdańsk, ul. 3 Maja 3, Zabytkowa plebania kościoła pw. Bożego Ciała 2002
Projekt koncepcyjny adaptacji podcieni Arkad Kubickiego na cele turystyczne. Warszawa, Arkady Kubickiego 2002
Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy budynku Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 11, Kino Bajka 2002
Projekt budowlano wykonawczy rekonstrukcji dawnego budynku na funkcję hotelu trójgwiazdkowego wraz z projektem wnętrz. Sopot, ul. Moniuszki 10, Hotel Opera 2001
Projekt koncepcyjny budowy nowej szkoły podstawowej Gdańsk, Karczemki 2001
Projekt budowlano wykonawczy przebudowy wraz z projektem wykończenia wnętrz Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino, Restauracja „Złoty Ul” – 2001
Projekt budowlano – wykonawczy budowy willi mieszkalnej Gdańsk Olszynka, ul. Krótka 1 2001
Pałac w Leźnie Łeźno 1997
Klasztor w Grabowcu Grabowiec, Gmina Szemud, ul. Klasztorna 9 1994-2003
Dom Uphagena Gdańsk, ul. Długi Targ 12 1994-1997
Sąd Apelacyjny Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 28 1993-1998
Ratusz Głównego Miasta Gdańsk, ul. Długa 46 1994-1997