Osiedle „Dolina Czapli” – Czaple, gm. Żukowo – 2020