Przebudowa budynku Huty Szkła w Pucku (elementy architektoniczno – konserwatorskie) – 2017-2018