DOKUMENTACJE KONSERWATORSKIE:

  • Studia uwarunkowań lokalizacyjnych
  • Studia historyczno – przestrzenne
  • Studia rewaloryzacji zespołów staromiejskich
  • Studia krajobrazowe
  • Badania architektoniczne
  • Badania konserwatorskie
  • Badania archeologiczne
  • Badania stratygrafii warstw malarskich